ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

992 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1619 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
174 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1853 rate rate 1 קטגוריה: מיחזור
593 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
431 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
743 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1453 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
582 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
770 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1360 rate rate 2 קטגוריה: שידרוג
1380 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1104 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
151 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
357 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
1131 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
186 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1816 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
560 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
509 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור