ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

883 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
229 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
243 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
314 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
98 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
393 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
162 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
208 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
477 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
134 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
83 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1371 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
658 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
206 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
846 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
336 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
229 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
240 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב