ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

457 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
72 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
41 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
66 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
524 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
109 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
431 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
376 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
721 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
363 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
91 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
35 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
214 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1360 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
799 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
268 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
652 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
109 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
817 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב