ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

909 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
242 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1759 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
330 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
117 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
248 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
394 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
260 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
499 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
717 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
168 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1498 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
9731 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
589 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
513 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
508 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
1565 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
393 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
278 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
263 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור