ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

506 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
366 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
257 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
921 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
214 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
142 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
335 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1501 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
431 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
449 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
94 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1298 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
680 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
177 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
400 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
102 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
284 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1032 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
2215 rate rate 0 קטגוריה: קרמיקל