ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

9693 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1332 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1476 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1031 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
68 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
748 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
148 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
98 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
314 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
352 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
1178 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
160 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
675 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
97 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
354 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
262 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
847 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
362 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
336 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1369 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג