ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

9711 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
225 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
346 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
253 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
177 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
2183 rate rate 0 קטגוריה: קרמיקל
700 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
288 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
374 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
430 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
225 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
240 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
658 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
324 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
330 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
687 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1386 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
410 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור