ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

707 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1756 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
117 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1558 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
372 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
1262 rate rate 2 קטגוריה: שידרוג
506 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
502 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
301 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
905 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
9725 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1397 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
871 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
1396 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
179 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
434 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
390 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
782 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
322 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1069 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר