ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

1244 rate rate 2 קטגוריה: שידרוג
363 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
1051 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1091 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
235 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
148 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
327 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
173 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
284 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
483 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
94 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
695 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
2178 rate rate 0 קטגוריה: קרמיקל
381 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
480 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1544 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
406 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
72 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור