ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

818 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
199 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
398 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
516 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
385 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1531 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1517 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
731 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
344 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
352 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
188 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
352 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
149 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
696 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1780 rate rate 1 קטגוריה: מיחזור
935 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
249 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
210 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
100 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
102 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור