ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

169 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1232 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
376 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
1274 rate rate 2 קטגוריה: שידרוג
266 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
187 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
501 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1401 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
167 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1076 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
509 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
357 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
2204 rate rate 0 קטגוריה: קרמיקל
188 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
265 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
513 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
89 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1015 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
369 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
337 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור