ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

170 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
237 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1349 rate rate 2 קטגוריה: שידרוג
146 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
9776 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
493 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
160 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
271 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
618 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
431 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
324 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
181 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1120 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1681 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
309 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
979 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1086 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
759 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור