ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

691 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1064 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
76 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1202 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
494 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1738 rate rate 1 קטגוריה: מיחזור
265 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
901 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
386 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
320 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
774 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
661 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
499 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
177 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
487 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
928 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
958 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
255 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב