ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

426 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1044 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1886 rate rate 1 קטגוריה: מיחזור
311 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1020 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1413 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1145 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
275 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
633 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
222 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
902 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
388 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
1393 rate rate 2 קטגוריה: שידרוג
340 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1649 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1727 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1848 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
376 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור