ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

1630 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1702 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1001 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1114 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
256 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1558 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
195 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1389 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
517 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
438 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1702 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
296 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1143 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1027 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1324 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
182 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
200 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
469 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
256 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור