ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

351 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
235 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
123 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
158 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
984 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
333 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
496 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
177 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
432 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
700 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1636 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
331 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
250 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1258 rate rate 2 קטגוריה: שידרוג
9721 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
778 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
702 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
82 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור