ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

399 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
391 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
457 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1611 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1445 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
340 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
168 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
243 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1846 rate rate 1 קטגוריה: מיחזור
310 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
627 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
484 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
587 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
985 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
129 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור