ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

1798 rate rate 1 קטגוריה: מיחזור
384 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
942 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
360 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
417 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
408 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
148 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
205 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
255 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
737 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
528 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
291 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
221 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
300 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1422 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
205 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
397 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
147 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור