ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

412 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1036 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
966 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
1711 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
304 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
375 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
623 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1710 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
581 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
902 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
174 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
627 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
528 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1383 rate rate 2 קטגוריה: שידרוג
1131 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
203 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
662 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
2308 rate rate 0 קטגוריה: קרמיקל
358 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1405 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור