ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

362 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
9702 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
256 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
109 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
2176 rate rate 0 קטגוריה: קרמיקל
641 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
685 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
380 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1485 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1241 rate rate 2 קטגוריה: שידרוג
241 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
165 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
318 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
161 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
421 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
217 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
145 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1088 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור