ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

386 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1067 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1636 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
333 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
581 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
268 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
158 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
179 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
123 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1258 rate rate 2 קטגוריה: שידרוג
1440 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
82 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
357 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
326 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
700 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
777 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
89 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
158 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
376 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור