ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

1009 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
263 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
416 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
481 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
916 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
659 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1875 rate rate 1 קטגוריה: מיחזור
1127 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
201 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
373 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
187 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
758 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
365 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
310 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
206 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1638 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
624 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
9811 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
621 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור