ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

934 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
232 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1838 rate rate 1 קטגוריה: מיחזור
980 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
581 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
146 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
254 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
1120 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
212 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
570 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
478 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
310 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
730 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
135 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
418 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1439 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1660 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
9777 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
547 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
432 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור