ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

505 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
2188 rate rate 0 קטגוריה: קרמיקל
777 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
179 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
123 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1556 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
370 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
158 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
496 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
983 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
234 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
963 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
178 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
116 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
82 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
333 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1067 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1741 rate rate 1 קטגוריה: מיחזור
89 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1395 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר