ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

2315 rate rate 0 קטגוריה: קרמיקל
484 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1494 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
1164 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1020 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
376 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
379 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
195 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
181 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
280 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1848 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1145 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
633 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
510 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
174 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
426 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
297 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
768 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
972 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב