ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

484 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
592 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
947 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
432 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
400 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
580 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
9789 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
887 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
2281 rate rate 0 קטגוריה: קרמיקל
288 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
988 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1671 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1372 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
767 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
442 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
1690 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
384 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1310 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר