ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

2297 rate rate 0 קטגוריה: קרמיקל
474 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
752 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1865 rate rate 1 קטגוריה: מיחזור
398 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
908 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
890 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
359 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
142 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
453 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
166 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
410 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
470 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
452 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
647 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1389 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
403 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
296 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1114 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור