ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

584 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1104 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1694 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
358 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
329 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
159 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
436 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1135 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
401 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
137 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
344 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
9794 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
319 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
445 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
637 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
871 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
509 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
397 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
431 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור