ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

317 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
314 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
476 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
148 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
320 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
654 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1031 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1726 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
676 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
149 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
226 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
241 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
204 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
630 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
369 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1621 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
848 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
407 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
229 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור