ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

112 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
417 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
999 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
221 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
355 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
546 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
797 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
407 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
395 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
204 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
9751 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
831 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
1301 rate rate 2 קטגוריה: שידרוג
291 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
365 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
384 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
299 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
255 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור