ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

1491 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
499 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1251 rate rate 2 קטגוריה: שידרוג
116 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
374 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
869 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
700 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
113 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
369 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
158 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
180 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1734 rate rate 1 קטגוריה: מיחזור
171 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
896 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
225 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
410 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
92 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1197 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
232 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור