ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

309 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1601 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
853 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
91 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
912 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
443 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
120 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
45 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
35 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
41 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
171 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
288 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
363 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
268 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
131 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
431 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
603 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1005 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר