ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

256 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
939 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
92 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
170 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
2177 rate rate 0 קטגוריה: קרמיקל
380 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
80 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
221 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
161 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
72 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1741 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
9703 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
234 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
320 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
362 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
402 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
327 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
857 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
1047 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר