ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

9737 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1581 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
595 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
270 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1764 rate rate 1 קטגוריה: מיחזור
346 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1407 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
741 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
339 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1031 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
131 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
197 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
381 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
276 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
94 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1767 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
177 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
194 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
366 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור