ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

690 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1382 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
1725 rate rate 1 קטגוריה: מיחזור
323 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
695 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
110 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
222 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
313 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
172 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1185 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
168 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
284 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
242 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
367 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1744 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
423 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
340 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
497 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
649 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
110 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור