ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

186 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
878 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
187 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1473 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1398 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
394 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
375 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
365 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
166 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
89 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1014 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
168 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
239 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
714 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
589 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
336 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
356 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
264 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
201 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור