ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

434 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1558 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
707 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1447 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
1397 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
334 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
237 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
328 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
244 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
90 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
161 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
332 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1069 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
871 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
179 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
506 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
109 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1496 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור