ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

97 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
9721 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
963 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
984 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1741 rate rate 1 קטגוריה: מיחזור
870 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
904 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
177 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
253 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1636 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1754 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
700 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1441 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
501 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
702 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
582 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
327 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
159 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
235 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1258 rate rate 2 קטגוריה: שידרוג