ShukBeChic

באתר שוק בשיק תמצאו מגוון רחב של אומנויות שונות מה שנקרא "אומנות שימושית" מרמת "הזבל" שהופך ליצירה ועד לציור מודרני ועכשווי. כל יישותו של אתר זה אשר נבנה על מנת לשתף ולהשתתף בעשייה בנושא "איכות הסביבה" תורמת, מעשירה, מלמדת ומנסה לפחות, לטפטף אט אט לדורות הבאים לעסוק ביתר חשיבות בנושא החשוב לשמור על עולמנו שלנו.

עמודים 1 מ 1 סה"כ 20

מיון:   פופולרי · חדשים ·

97 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
846 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
655 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
934 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
557 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
353 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
748 rate rate 0 קטגוריה: שידרוג
1526 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
207 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1178 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
392 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
362 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
204 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
316 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
1381 rate rate 0 קטגוריה: עיסות נייר
148 rate rate 0 קטגוריה: עיצוב
1621 rate rate 0 קטגוריה: מיחזור
2166 rate rate 0 קטגוריה: קרמיקל